Образование чрез изкуство

Публикувано на

Има защо да се гордеем с българската история и култура. А познаваме ли я?

Център АЛОС в партньорство с над 15 музеи и организации разработи програма  „Образование чрез изкуство“ за образователни творчески ателиета в български музеи. Прилагаме актуални за Европа артистични идеи и дигитални технологии за интерпретиране на културното наследство, съхранявано в музеите. Съвместно с млади артисти и утвърдени специалисти превръщаме публиката от зрител – в участник, който преживява и запомня чрез емоционално обвързване.

От 2015 г. до сега сме проведели над 30 образователни уъркшопи със свободен вход в над 15 партньорски музей в страната с включването на над 6000 деца и възрастни.

Основни уъркшопи в програмата са:

С атрактивната фотографска техника light-painting въвличаме гостите на музеите в светлинно интерпретиране на музейни теми и обекти. Light-painting позволява наслагването на светлинни образи и контури, с които екипът на Център Алос рисува в пространството и визуализира хрумванията на гостите по дадената тема. Работили сме в музеи в Кюстендил, Горна Оряховица, Благоевград, София, Стара Загора, Бургас и други.  Искаме да продължим и в Природонаучния музей в Пловдив.

 

  • Образователен екологичен уъркшоп „МозайкКАП“

В Зоопарк София с над 1000 деца и родители изградихме 7 мозайки от 22000 цветни пластмасови капачки на емблематични български животни (вълк, елен, пъстърва, жаба, пеликан, и други). Искаме да продължим с табло на слон.

 

  • Фотоколажно ателие „Стари снимки с нови хора“

Интерактивно ателие за представяне и преживяване на музейни теми. Вмъквaме заснемани на място хора от публиката чрез фотоколажна манипулация в предварително подготвени снимки от архивните фондове на музеите. Работили сме в Русе, Варна, Кюстендил, Горна Оряховица, София, Пловдив, Бургас и други.  Искаме да продължим и в Музея на авиацията в Крумово.

 

  • Мултимедийни инсталации

Алос и Национален военноисторически музей София създадохме мултимедийна инсталация „Основи на мира“.  Тя представя в нова светлина важен за музея експонат – масата на която са подписани Основите на мира и Одринското примирие, слагащо край на Руско-Турската война (1877–1878). Творбата е част от постоянната експозиция на музея и запознава по интригуващ начин посетителите с подписаните „Основи на мира“ и съпътстващите събития. Искаме да продължим и с подобна инсталация в Регионален исторически музей – Горна Оряховица.

Видео: https://youtu.be/7Jxz1oPNVWQ