Свободното време и здравето в селските райони

Проектът „Свободното време и здравето в селските райони“ е младежки културен обмен между Испания и България. Проведе се между 4 и 12 декември 2006 г. в Серрадия, централна Испания. Тематичната насока бе свързана с дейности за предотвратяване на алкохолна и наркотични зависимости.

Изкуството – универсален език за общуване

В София, между 13 и 16 април 2006 г., се реализира партньорска среща между лидерите на различни европейски организации, работещи в сферата на младежките дейности и изкуството. Основната цел бе създаването на нови трайни работни контакти между младежки групи от различни части на Европа, като акцентът бе поставен върху неформалното образование чрез изкуство.