URBAN ART THERAPYя

„URBAN ART THERAPYя“ е изложба, която търси варианти да „лекува“ града чрез изкуство. Тя обединява гледните точки на млади артисти относно възможностите за художествени намеси в „негативни“ градски зони.

Интерактивен танцов спектакъл – „Азамен“

Премиерa на 13 октомври, от 19 часа, по време на „Панаира на младите“ в камерна зала на Младежки театър “Николай Бинев”.

Художничката Албена Баева и сценографката Петя Боюкова създават компютърна програма и специални безжични костюми, с помощта на които танцьорите записват звуци и думи, модулират ги, контролират ги и така сами композират музиката, на която танцуват.

Младежки обмен „Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“

„Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“ е проект, свързан с жонглиране, огнен пърформанс, акробатика, клоуниада, пантомима, театър и музика. Проектът даде възможност на млади артисти от няколко държави да развиват творческите си умения като участват в тематични уъркшопи, свързани с цирковото изкуство. Участие взеха тридесет младежи от България, Чехия, Италия, Литва, Испания и […]

Проучване – ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА

Екипът на Център Алос провежда проучване на културни организации, техните идеи и механизми за популяризиране на културни събития. Анкетата цели да анализира потребностите за популяризиране на дейността на културните организации. Ще бъде изготвен доклад с препоръки към Столична Община за оптимизиране на рекламната инфраструктура, която промотира културните събития в София.

Пет към пет – памет и преход

Мащабна арт инсталация бе изградена пред паметника на „Асеновци“ във Велико Търново. Изявата е част от обучение на стипендианти по програма на Министерството на Културата „Мерки за закрила на деца с изявени дарби“ през 2012 г.