Младежки обмен „Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“

Публикувано на

logo„Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“ е проект, свързан с жонглиране, огнен пърформанс, акробатика, клоуниада, пантомима, театър и музика. Проектът даде възможност на млади артисти от няколко държави да развиват творческите си умения като участват в тематични уъркшопи, свързани с цирковото изкуство. Участие взеха тридесет младежи от България, Чехия, Италия, Литва, Испания и Германия, които работеха заедно в немския град Дрезден, в периода 15 – 24 септември 2012 г. Основната цел бе участниците да се включат в уъркшопи и дейности, чрез които да повишат подготовката си и да развият своите умения и талант.  Като резултат от работата, младите артисти представиха пред публика пърформанс на тема „Кабаре Интернейшанъл“.

По време на проект „Под Общия Европейски Купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“ участниците успяха да намерят начин да изразят себе си, да общуват и взаимодействат помежду си, да се запознаят с други култури и манталитети. Наред с това развиха критичното си мислене и умения за оценка, и се интегрираха в мултикултурното европейско общество. Ключов момент бе постигнатото взаимодействие на международната група артисти с местната общност.

 Организатор: „Jugend- und Kulturprojekt e.V.“, Дрезден.

 Финансиране: Програма „Младежта в действие”

Видео:

ТУК