Проучване – ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА

Публикувано на

Екипът на Център Алос провежда проучване на артисти и културни организации, техните идеи и  механизми за популяризиране на културни събития.

Анкетата цели да анализира потребностите за популяризиране на дейността на културните организации и културните дейци. Ще бъде изготвен доклад с препоръки към Столична Община за оптимизиране на рекламната инфраструктура, която промотира културните събития в София. Очакван краен резултат е създаване на мрежа от потенциални потребители на иновативни канали за рекламиране и разпространение на културни събития .

За попълване онлайн: www.q.alosbg.com

За попълване в PDF: Анкета Градска медия за култура

Попълнената анкета може да изпращате на ел. поща: rmarinova@alosbg.com

Анкетата е активна за попълване до  8 октомври 2012 г (понеделник).

Център Алос е партньор по проект Градска медия за култура,  иницииран от Сдружение „Трансформатори“ и изпълняван с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЕВРОПА 2012 към Столична община, в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019.

ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА е проект за МЕДИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА в ГРАДСКА СРЕДА за популяризиране и комуникация на културни събития и организации в София.

Проектът предлага стратегия и план за действие за представяне на културни събития в градското пространство посредством иновативни комуникационни средства.

Проектът е насочен към културни институции и организации в сферата на културните индустрии, към общинската и държавна администрация, която регулира и подпомага културните процеси, към образователните институции, ученици, гимназисти, студенти, към професионална публика, пряко отнасяща се към проблемите на проекта, към широка публика и туристически потоци.

ГРАДСКА МЕДИЯ ЗА КУЛТУРА – http://transformatori.net/media-kultura/