Структура на управление

 

ЦНОКД Алос има два органа на управление – Общо събрание (ОС), Управителен съвет (УС), Председател и Заместник председател. Върховен орган на Центъра е Управителния съвет (УС). Той се състои от 5 лица (членове) с опит, познания и постижения в различни области на съвременната култура. УС определя целите, програмата, дейностите и финансовата политика на центъра. Председателят и Заместник председателят представляват изпълнителния орган на Центъра. Те организират и ръководят дейностите на Центъра и го представляват пред трети лица.

Общото събрание (ОС), се състои от всички членове на сдружението.

Председател на УС на Сдружението: Любен Николаев Кулелиев

Заместник председател: Добрин Йорданов Атанасов