Базиликата е дом за птици

Епископската базилика на Филипопол – Пловдив съхранява най-големите цялостни мозайки от Античността и ранното Средновековие. Изпъстрени са с геометрични орнаменти, цветя, български и екзотични птици. Наличието на 8 вида птици, които не се срещат в България показва изтънчеността на естетическия вкус на римляните и размахът на търговските им връзки, простиращи се в задсахарска Африка и […]

Римски турнири в Базиликата

Още в Древен Рим са прилагали силата на игрите, за да люлеят публиката и да тренират бойни умения в легионерите. Специално за Епископската базилика на Филипопол – Пловдив разработихме от кожа и стъкло възстановки на 4 настолни игри от римско време. Базиликата е дом на най-големите цялостни мозайки от Античността и ранното Средновековие. В игрите […]

Да мислим и творим с микрокосмоса

Еn français, ci-dessous. Представяме новоиздадената книга на Център АЛОС „Да мислим и творим с микрокосмоса“. Този път е на френски език. Автор е българо-френският визуален артист Иглика Христова. Между изкуство и наука, Иглика Христова ни въвлича в неочаквани творческо-изследователски въпроси: Каква е връзката между рисунката като процес и микрокосмоса на живия свят? Как най-малките елементи на […]

Римски шах „Терни лапили“ и Морски шах

Последните ни възстановки на хилядолетни настолни игри са посветени на Епископската базилика на Филипопол. Тя е най-голямата раннохристиянска църква в страната и е дом на над 2000 м2 подови мозайки с различни геометрични орнаменти, птици и растения. История на игрите Римският шах „Терни лапили“ и Морският шах са стари стратегически игри. Корените им можем да […]

Антични настолни игри МАДЕЛИНЕТ и ПОДКОВА

Последните ни възстановки на хилядолетни игри са посветени на Епископската базилика на Филипопол –  сърцето а днешен Пловдив. Тя е най-голямата раннохристиянска църква в страната и се радва на 17-вековна история. Впечатляващи са над 2000 м2 подови мозайки, с различни геометрични орнаменти, цветя и птици, изградени от разноцветни камъчета – тесери. История на игрите и […]