Свободното време и здравето в селските райони

Публикувано на

Проектът „Свободното време и здравето в селските райони“ е младежки културен обмен между Испания и България. Проведе се между 4 и 12 декември 2006 г. в Серрадия, централна Испания. Тематичната насока бе свързана с дейности за предотвратяване на алкохолна и наркотични зависимости. Бяха разгледани различни възможности за оползотворяването на свободното време на младежите, живеещи извън големите градски центрове. Проектът е насочен към някои от основните причини за поставените проблеми като липсата на предлагане на достатъчно алтернативни здравословни занимания, които да ангажират вниманието и да запълнят свободното време на подрастващите; слабата мотивация на младежите за извършване на градивни дейности; лесното подвеждане по примера на връстници – поради скука, подражание или любопитство.

Дейности и резултати

Проектът използва интерактивни и ролеви игрови методи да разкрие пътища за справяне с проблемни социални ситуации. Бе организирано и посещение на комуна за лечение на наркозависими и бе представена лекция, свързана с проблемите и рисковете за младежите. Участниците в проекта подготвиха и кратък пърформанс по темата, който да представи пред местната общност проблема и да провокира обществена заинтересованост и ангажираност.

Организация домакин

младежката организация „Mancomunidad Riberos del Tajo“, Испания

Финансиране

Програма „Младеж”

 снимки