Изкуството – универсален език за общуване

Публикувано на

В София, между 13 и 16 април 2006 г., се реализира партньорска среща между лидерите на различни европейски организации, работещи в сферата на младежките дейности и изкуството. Основната цел бе създаването на нови трайни работни контакти между младежки групи от различни части на Европа, като акцентът бе поставен върху неформалното образование чрез изкуство.

Идеята за проект „Изкуството – универсален език за общуване“ възниква в резултат на разговори между младежките лидери и доброволците на ЦНОКД Алос, Сдружение „Изкуство в действие“ и „Offener Kunstverein e. V.“ (Германия).

Дейности и резултати

  • Участниците добиха по-голяма яснота за концепциите на лидерите и организациите, които провеждат младежка политика и се занимават с неформално образование чрез изкуство.
  • Всяка от страните сподели опита си относно мястото и ролята на неформалното образование въобще.
  • Набелязаха се стратегии за работа по бъдещи проекти. Планираха се конкретни съвместни инициативи, отговорници за всяка от тях и график за изпълнението им.
  • Обмени се опит между участниците с цел повишаване на техните организационни умения и професионална квалификация.

Анализът на резултатите от срещата се включи в информационна брошура, представяща организациите, опита им, както и възможностите за развитие на бъдеща съвместна проектна дейност и обмен на добри практики в областта на неформалното образование чрез изкуство.

Партньори

ЦНОКД Алос, България

Сдружение „Изкуство в действие”, България

Читалище „Асклепион”, България

ArtPerspective, Румъния

Offener Kunstverein e.V., Германия

Schlos Trebnitz Bildungs – und Begegnungszentrum e.V., Германия

KUNST-STOFF e. V., Германия

EKZE, Германия

LAG kulturpradagogisher Einrichtungen Brandenburgs e. V., Германия

Meteor Kunst e. V., Австрия

Verein SPHP IN OTTAKRING, Австрия

Associazione Culturale Teatrale “Residui Teatro”, Италия

Финансиране

Програма „Младеж“

снимки: