Да разчупим стереотипите – да бъдеш или да не бъдеш европеец

Публикувано на

В периода от 25 март до 3 април 2005 г. в гр. Котла Ярве, Естония, младежи от Холандия, Италия, Естония, Литва, Румъния, България се събраха, за да обсъдят стереотипите, предизвикани от дилемата „Да бъдеш или не европеец“. Проектът е свързан с разширяването на Европейския съюз. По това време Естония и Литва са новоприети членове на съюза, а приемането на България и Румъния тепърва предстои. Във фокуса на инициативата са разнородните нагласи, стереотипи, предубеждения и предразсъдъци, които присъстват в мисленето на гражданите на различните европейски страни по отношение на другите. Предразсъдъци, произтичащи от различия в културните, историческите, географските и езиковите показатели, определящи съвременния им начин на живот.

Дейности и резултати

Дейностите на участниците в проекта бяха насочени към гражданското образование в новия европейски контекст. В случая, работата в сферата на изкуството бе възприемана като един от инструментите за подобно образование. Наред с представянето и обсъждането на персонални национални културни характеристики беше използван и методът на социално-образователните игри. Всеки от участниците получи възможност да погледне от друга позиция и през други очи предизвикателствата и очакванията, които членството в Европейския съюз отправя към гражданина. Интерпретацията на нагласите, стериотипите и индивидуалното отношение се реализира в уъркшоп за изработка на художествени инсталации.

Организация домакин

Естонската младежка асоциация към ЮНЕСКО – Estonian UNESCO Youth Association

Финансиране

Програма „Младеж“

Снимки от проекта