Каталог КЕВИС

Публикувано на

 

Излезе от печат каталог с визуални материали от първите издания на Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство Кевис. Негови автори и съставители са Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и Етнографски музей на открито ЕТЪР.

Симпозиумът се провежда от 2015 г. и търси пресечна точка между природните дадености, местните традиции, свързани с използване силата на водата, и съвременните художествени форми. Фокусът е върху реката като източник на живот и препитание.

През годините в симпозиума участват близо четирийсет автори от България, Германия и Франция.

Каталогът излиза в хартиен и електронен вариант, а неговата популяризация е част от Годишната програма на сдружение АЛОС за 2022 г., реализирана с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Каталога може да разгледате тук: