Игра „Крилато пътешествие“

Публикувано на

Щастливи сме да представим новата интерактивна образователна игра „Крилато пътешествие“. Неин дом е Регионален исторически музей – Благоевград.

Играта илюстрира една от причините за богатото разнообразие на птици в България – миграционните пътища, минаващи по черноморието и по поречието на р. Струма.

Играчът пеликан

Образователната игра провокира посетителите на музея да влязат в кожата на пеликана Поли и да проследят полета му над България. Всеки може сам да навигира пионката-птица, като премине по основните миграционни пътища, маркирани на картата на България. Птицата прелита от южните места за хранене до северните места за гнездене, и да се върне обратно.

Принцип на игра

Посетителят поставя пионка-птица в плъзгач, вързан за въже. Чрез опъване на двата края на въжето, играчът придвижва по картата плъзгача с пионката в него, като се стреми да стигне гнездовите или хранителните територии в двата края на миграционния път. Ако навигаторът не е достатъчно умел и допусне плъзгачът да премине над дупка-препятствие, пулчето-птица пада в нея. Пътят е дълъг и осеян с препятствия-дупки, с които птиците се сблъскват. До дупките има изрисувани възможни заплахи за птиците като отрови, лов, унищожаване на места за гнездене и хранене, електрически стълбове и жици и други. Паднало пред препятстиве-дупка пулчето се търкулва обратно до стартовата позиция, откъдето може да бъде отново взето, поставено в плъзгача и да полети по картата.

Интерактивната игра е преместваема и през 2022 г. ще гостува на посетителските центрове на Парковете Рила, Пирин и Беласица като част от пътуваща образователна игрова експозиция на музея.

За участието в създаването на играта искаме специално да благодарим, на DeeMight за илюстрациите и дизайна на играта, на Тоня Маринова (Регионален исторически музей – Благоевград) и доц., д-р Борис Николов (Българска орнитологическа централа – ИБЕИ, БАН.) за съветите и на Здрава Каменова за увлекателната крилата история на  пеликана Поли. За нас беше предизвикателство и удоволствие създаването на тази авторска интерактивна образователна игра.

Видео с историята на пеликана Поли, разказана от Здрава Каменова.

Клипът илюстрира пътешествието на пеликани по света. Направен е от колегите в Регионален исторически музей Благоевград с кадри от Интернет заимствани с образователни цели. Надяваме се скоро да създадем подобно представяне на миграцията с кадри на птици, срещащи се в България. Играта е част от музейната програма на Център АЛОС „Образование чрез изкуство“.