Семейна игра „Летец откривател“

Публикувано на

Арт-педагози от Център за неформално образование и културна дейност АЛОС съвместно с екипа на Музей на авиацията – Крумово разработиха семейна игра „Летец-откривател“. Съвместният продуктът дава възможност на посетителите да открият интересни факти за българската авиация чрез игра и съпреживяване.

В листовка А3 формат са представени снимки на отбрани експонати от външната експозиция на музея и детайли от летателните обекти. Посетителят е изправен пред предизвикателство да открие експонатите, да впише наименованието на модела, да опише предназначението му и да посочи кои детайли на кой самолет или вертолет принадлежат. Играта има и оценъчен характер, като откривателят получава стандартизирана обратна връзка от екипа на музея и Грамота на летец – откривател.

При изграждането на музейната игра са следвани основните принципи: 1. Намери; 2. Огледай внимателно и забележи. 3. Осмисли/анализирай. Играта насърчава добиване на нови знания за летателните обекти и ценни умения като наблюдателност, анализ, групиране, формиране на изводи и други.

Семейна игра „Летец откривател“ е предназначена за деца и техните родители, като стимулира развиване на взаимоотношенията „родител – дете“ чрез: поставяне и постигане на общи цели и задачи, приоритизиране и разпределение на задачи, сътрудничество и съвместно изпълнение на поставена образователна задача, съвместно изпълнение и спазване на зададени условия и правила и други. Създадена е възможност и за утвърждаване на авторитета на родителя, тъй като той има достъп до данните от информационните табели , като по-малките деца не могат да разчетат.

Играта е подходяща за самостоятелна употреба от деца над 8 години ( да могат да четат условията на играта и информационните табели в музея); за деца над 2,5 години с придружители (децата могат за наблюдават експонатите, да откриват детайлите и да изграждат логически връзки за предназначението на летателните обекти и на техните части). Възможно е ползването й също и при ученически групови посещения.

Официалното представяне на игата беше извършено на 11 септември 2015 г. в Нощта на музеите и галерите 2015 г. Посетителите с удоволствие преминаха през зададените условия и 85% от участниците финишираха успешно.  Изявен беше интерес за надграждането на играта с още експонати от музея. Център АЛОС е отворен за партньорства и продължава да търси възможности за използване на музейно съдържание за образователни цели и игрово интерпретиране на обекти с цел емоционално възприемане на информация за постигане на качествено преживяване и трайни знания.