Обект и среда

Публикувано на

Object_space_16На 14-ти и 15-ти ноември се реализира втора поредна изява по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства”. Домакин бе отново художествената гимназия в Трявна. Конкретното мероприятие носеше името „Обект и среда”. В него продължи да се развива основната линия на проекта към запознаване на учениците с модерните и съвременните изразни форми в изкуството. Дейностите на този етап включваха работа в областта на пространствените инсталационни форми, като основният акцент падна върху овладяването на конкретна среда.

В рамките на лекция и видеопрезентация участниците бяха запознати с основни теоретични моменти свързани с този тип форми на художествен изказ. Бе разгледана типологията и представени конкретни примери за произведения и автори, работещи в областта. Проведеният след това уъркшоп за арт инсталации и художествени конструкции акцентира върху идеята за художествено овладяване на пространството и използването му, като равностоен елемент в произведението, наред с материалните компоненти. За случая бе подбрана конкретна среда от двора на училището, където участниците ситуираха предварително изработен набор модулни конструкции от тел и хартия. Автори на инсталацията бяха Добрин Атанасов и Любен Кулелиев от Център АЛОС, които водиха реализациите.

 

видео:

снимки: