Инициатива „Зелен Дунав 2007 – Крайдунавски традиции“

Инициативата „Зелен Дунав“, цели да мотивира хората от Подунавието да ценят и опазват природните и културни богатства на поречието. Това е дългосрочна международна инициатива, в рамките на която държавите от дунавския басейн празнуват Денят на Дунав (29 юни) с различни обществени акции, изяви и тържества.