Проект „Изкуство в движение“

От 9 до 19 септември 2013 в Майсен, Германия, център Алос взе участие в международният младежки обмен „Изкуство в движение“. В проекта се включиха млади артисти от България, Германия и Унгария. В продължение на десет дни те работиха в уъркшопи свързани с кинетична скулптура, трансформация на средата, редизайн на велосипеди, мозайка, и др. Като изходна […]

Градска Европа

„Градска Европа“ е съвместен проект на център Алос  и „Milan e.V.“ (Дрезден, Германия) по програма „Младежта в действие“ на ЕС. В продължение на две седмици в Дрезден, млади артисти от Германия и България имаха възможност да работят заедно в областта на стенописта и уличните изкуства. По време на двата уъркшопа младежите усвоиха нови методи и […]

Младежки обмен „Ледени чудеса“ II

За втора поредна година център „Алос“ взе участие в младежкия арт симпозиум „Ледени чудеса“. Проектът бе проведен от 8 до 17 февруари 2013 г., в Дрезден, Германия. Двадесет и пет младежи от България, Гърция, Италия, Полша, Румъния и Германия участваха в уъркшоп за ледени скулптури. Работата протече под ръководството на „Кандулски Айс Тийм“ от Полша. […]

Изложба „Следва продължение“

Изложбата „Следва продължение“ представя художествени произведения на ученици от училища по изкуствата в България, реализирани по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.