Съвременно изкуство в образованието

Публикувано на

Seminar_03За втора поредна година Център АЛОС е организатор на обучителен семинар за преподаватели в областта на визуалните изкуства на тема „Съвременно изкуство в образованието“. Семинарът се организира в рамките на проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Проектът инициира изграждане на образователна платформа в полето на неформалното образование, за запознаване с основните процеси, тенденции и форми в модерното и съвременното изкуство. Създадената за нуждите на платформата методическа система даде през последните три години изключително добри резултати в обучението на ученици от горен курс на училищата по изкуствата, в които бе приложена. Целта на семинара е да завърши работния цикъл на проекта, като осигури устойчивост и мултиплициране на резултатите, чрез подготовка на преподаватели, които биха могли да прилагат системата в педагогическата си практика.

Настоящото обучение се проведе от 10-ти до 13-ти юли в Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ гр. Трявна. В него взеха участие преподаватели от художествените гимназии в Троян, Плевен, Русе, Сливен, Казанлък и Трявна. Те бяха запознати на теоретично равнище с пълното съдържание на методическата система, която включва учебни модули свързани с лендарт, улични изкуства, художествени инсталации и конструкции, светлинно и кинетично изкуство, интерактивно изкуство, фотография, видео арт, пърформанс и функциониране на художествения контекст.

В рамките на семинара бяха проведени и дискусии относно възможното бъдещо развитие на платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ и мястото на предлаганата от нея подготовка в специализираното средно художествено образование. Също така участниците в бяха запознати с актуалните финансиращи организации възможности за финансираме на образователни и културни проекти в България.

Водещи на семинара бяха:
д-р Добрин Атанасов
Любен Кулелиев
Росица Маринова

Снимки: