Младежки обмен „Изкуството на социалната работа“

Публикувано на

plakat_060612Между 2 и 17 юни 2012 г. група български младежи, които се занимават с изкуство, работиха съвместно в град Дрезден с младежка група от Германия с интереси в областта на социалните дейности. Главната идея на проекта бе свързана с търсенето на възможности за социална интеграция на хора в нужда. Целта бе участниците да обменят идеи и познания чрез които да се опитат да достигнат до нуждаещите се и да ги предразположат към социализация. По време на реализацията младежите получиха основна информация, свързана с усвояването на различни умения и модели на художествена дейност и се запознаха с редица добри практики по отношение на прилагането на средствата на изкуството за работа с хора в нужда. Под формата на уъркшопи, ръководени от артисти, психолози и социални работници, участниците се обучаваха как да използват за целта рисуването, фотографията, правенето на мозайки, бижута и маски, творческата работа с вълна, глина и дърво и т.н.

Чрез протеклия младежкия обмен, проект „Изкуството на социалната работа“ насърчи активното европейско гражданство към социално приобщаване и солидарност сред младите хора.

Резултатите от проекта бяха представени публично на 14 юни в Дрезден, под формата на обща презентация, придружена с улични акции музика на живо и пърформанс.

 

Организатор: „Milan e.V.“, Дрезден.

Финансиране: Програма „Младежта в действие“

снимки: