Младежки обмен „Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“

„Под общия европейски купол 3.0 – Кабаре Интернейшанъл“ е проект, свързан с жонглиране, огнен пърформанс, акробатика, клоуниада, пантомима, театър и музика. Проектът даде възможност на млади артисти от няколко държави да развиват творческите си умения като участват в тематични уъркшопи, свързани с цирковото изкуство. Участие взеха тридесет младежи от България, Чехия, Италия, Литва, Испания и […]

Младежки обмен „Под общия европейски купол“

От 1 до 10 март 2010 г. в Дрезден младежи от Испания, България, Унгария, Полша и Германия усвоиха основни артистични умения, водени от професионални циркови артисти. Този проект предостави възможност на участниците да обменят идеи и творчески и социален опит, който да даде посока на бъдещи съвместни дейности със сътрудничеството на различни европейски институции. Дейности […]