Проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства, Стъпка 1“

Публикувано на

Проектът е културно-образователна инициатива, насочена към млади артисти, ученици и студенти в сферата на визуалните изкуства. Главната му цел е да подпомогне художественото образование в България, като компенсира празнотите в информационен, теоретичен и практически план, които образователните институции не са в състояние да запълнят. Инициира се изграждане на образователна платформа в полето на неформалното образование – за запознаване с основните процеси, тенденции и форми в модерното и съвременното изкуство. Участници са ученици от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”, гр. Трявна.

Дейности и резултати

Първата образователна изява протече в периода 11 – 12 октомври 2011 г. под надслов „Измерения на ефимерността”. Тя включваше лекция за модерните и съвременните тенденции и форми в изкуството, видеопрезентация и уъркшоп в областта на лендарта. В рамките на уъркшопа възпитаници на тревненската художествена гимназия изработиха инсталации от природни материали (листа, клони, пръст и др.)

На 14-ти и 15-ти ноември се реализира втора поредна изява по проекта, с име „Обект и среда”. Дейностите включваха работа в областта на пространствените инсталационни форми, а основният акцент бе художествено овладяване на пространството и използването му, като равностоен елемент в произведението, наред с материалните компоненти. За случая бе подбрана конкретна среда в двора на училището, където участниците ситуираха предварително изработен набор модулни конструкции от тел и хартия.

На 12-ти и 13-ти декември протече трета изява – „Светлина и движение”, този път насочена към запознаване на участниците с кинетичното изкуство и опарта. Бяха представени основните принципи на използване на движението и светлината, като изразно средство в изкуството на ХХ век, както и разнообразни видеоматериали, отразяващи творчеството на емблематични артисти. В еднодневен уъркшоп, учениците от художествената гимназия на практика изградиха свои произведения, включвайки реалното движение и светлина. Уъркшопът завърши с импровизирана изложба, която участниците в проекта представиха пред свои учители и съученици.

Партньори

Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”, гр. Трявна

Сдружение „Изкуство в действие“

Проектът е осъществен от ЦНОКД Алос без външно финансиране.

Връзки

http://bg-bg.facebook.com/parallelsteps

http://paralelspaces.blogspot.com/