Да мислим и творим с микрокосмоса

Еn français, ci-dessous. Представяме новоиздадената книга на Център АЛОС „Да мислим и творим с микрокосмоса“. Този път е на френски език. Автор е българо-френският визуален артист Иглика Христова. Между изкуство и наука, Иглика Христова ни въвлича в неочаквани творческо-изследователски въпроси: Каква е връзката между рисунката като процес и микрокосмоса на живия свят? Как най-малките елементи на […]

Римски шах „Терни лапили“ и Морски шах

Последните ни възстановки на хилядолетни настолни игри са посветени на Епископската базилика на Филипопол. Тя е най-голямата раннохристиянска църква в страната и е дом на над 2000 м2 подови мозайки с различни геометрични орнаменти, птици и растения. История на игрите Римският шах „Терни лапили“ и Морският шах са стари стратегически игри. Корените им можем да […]

Антични настолни игри МАДЕЛИНЕТ и ПОДКОВА

Последните ни възстановки на хилядолетни игри са посветени на Епископската базилика на Филипопол –  сърцето а днешен Пловдив. Тя е най-голямата раннохристиянска църква в страната и се радва на 17-вековна история. Впечатляващи са над 2000 м2 подови мозайки, с различни геометрични орнаменти, цветя и птици, изградени от разноцветни камъчета – тесери. История на игрите и […]

Улови сигнала

След няколко месеца разработки, най-сетне новата ни интерактивна образователна игра „Улови сигнала“ е вече в новия си дон – Национален политехнически музей. Уникално софийско място, което съхранява и представя достиженията на техническата мисъл, впрегнати за благото на човечеството. Музеят е първият ни партньор в програмата „Образование чрез изкуство“, които преди 8 години повярваха на идеите […]

Мехен. Игра на змията

През изминалите четири месеца Център АЛОС с екип от дизайнери и занаятчии проучихме и създадохме възстановка на първата позната в света настолна игра за повече от двама души – Мехен, игра на змията. Тя  произхожда от Древен Египет, 3000 г. пр.н.е. Кръстена е на богинята Мехен, която една нощ се превърнала в змия, за да […]