Фестивал Западен парк

Публикувано на

12_mounts_31В рамките на фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк“, който се проведе от 19 до 21 септември, Център АЛОС представи проектът “12 месеца в парка”, чиято главна цел е чрез монтирането на 12 броя люлки в Западен парк, посетителите на фестивала от различни възрасти да се насладят на по-активния тип почивка. Броят на предвидените люлки е дванадесет и кореспондира с броя месеците на годината, като целта на тази аналогия е да  провокира посетителите на парка да преоткият удоволствието от почивката сред природата не само през горещите летни дни, но и през останалото време от годината. Люлките са от класически тип с 12 различни цветови визии.

Център за неформално образование и културна дейност АЛОС работи от 2003 г. в сферата на образованието и културата, подготовка на артисти и формиране на публики. В своята практика Център АЛОС използва изкуството като средство за мотивация и формиране на заинтересованост и ангажираност от страна на публиката. Екипът се стреми да поддържа диалог и целенасочена провокация към активното, търсещо решения общество.

Главната цел на проекта да създаде предпоставки за по-активна почивка от страна на посетителите на Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк” 2014 бе постигната, за което можем да съдим, както от ползваемостта на люлките на различните локации в Западен парк, така и от броя на споделянията на новината от събитието, публикувана на фейсбук страницата на АЛОС.

Въпреки не до толкова благоприятните климатични условия, дванадесетте люлки привлякоха вниманието не само на децата и по-младите посетители на фестивала, но и на по-възрастната част от публиката.

Честотата на посещаемост на локациите, на които бяха закачени повече от една люлка в близост една до друга бе по-голяма, от което следва изводът, че подобен тип интервенции в парковото пространство влияе позитивно в посока социализация на различни социални и възрастови групи.

Екипът на АЛОС работи по посока интервенции в градска среда и една от главните цели на повечето от реализираните досега проекти е била да насочи вниманието на публиката към проблемни зони, докато с настоящият проект центъра на вниманието бе изместен към облагородяването на едно вече организирано с цел почивка пространство. Реализацията на подобен тип проекти формира позитивна нагласа от страна на публиката към събития и интервенции, реализирани на територията на обществени пространства и постига резултати в посока възпитаване на отговорно отношение, както към обществената собственост, така и в посока провокация за самоинициативи за нейното поддържане и облагородяване.