Лендарт обучение за преподаватели

Публикувано на

Лендарт за преподавателиОт 27-ми до 29-ти октомври 2014 г. Център АЛОС проведе обучение на преподаватели от Основно училище „Неофит Рилски“ в гр. Габрово, за работа с естествени материали в природна среда. Обучението взеха участие 12 преподаватели. Провеждането му бе част от план за училищни иновации, разработен от училището след участие на директора – г-жа Мая Колева в семинар по програма „Академия за училищни лидери“ на Фондация Америка за България. Семинарът е проведен през м.април 2014 г. в гр. Кюстендил от преподавателски екип на Колеж Банк Стрийт, Ню Йорк.

Планът за училищни иновации е разработен през м. май и ще бъде реализиран до края на учебната 2014/2015 г. Фокусът е предметът Човекът и природата, по който се разработват интердисциплинарни уроци, включващи предмета Изобразително изкуство. Планът за действие отразява творчески систематично-интердисциплинарен подход с интерактивни методи на обучение и ще завърши с изложба в края на учебната година. За целта е включено обучение на преподавателите за развитието на умения, необходими за ефективното прилагане на интердисциплинарни уроци.

Проведените от Център АЛОС учебни занимания включваха теоретична и практическа подготовка в сферата на лендарта, базирана на неформални образователни практики по методическата система „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Работата премина на два етапа, като в първия, участниците получиха базова теоретична подготовка относно основните понятия свързани с модерното и съвременното изкуство; принципите на осъществяване на художествени интервенции в природната среда и работата под формата на уъркшоп, като инструмент на неформалното образование. Етапът бе проведен в сградата на ОУ „Неофит Рилски“ и бе съпътстван с презентиране на голямо количество визуални материали и конкретни примери от предишни реализации на Център АЛОС в областта.

Вторият етап бе насочен към практическо обучение за извършване на учебна работа в сферата на лендарта. Провеждането му бе на открито, в парк „Маркотея“ в Габрово, където преподавателите разработиха и осъществиха собствени художествени проекти.

Обучението бе водено от д-р Добрин Атанасов, преподавател от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Снимки: