среща – актуализации в учебната програма по история на изкуството

Публикувано на

На 24-ти януари в Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, София бе проведена среща-дискусия на тема: „Основни тенденции в изкуството на 20-ти век (актуализации в учебната програма по история на изкуството за професиите художник и дизайнер, утвърдена през 2012 г.)“. Срещата бе организирана по инициатива на Министерство на културата във връзка с необходимостта от представяне на новите моменти в учебната програма по история на изкуството. Реализира се от екипа на Център Алос и на Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, гр. Трявна. На срещата присъстваха представители на средните художествени училища в България, преподаватели по история на изкуството и други заинтересовани. Бяха обсъдени някои промени в програмата, свързани с по-детайлното изучаване на основните тенденции и форми в изкуството на ХХ век. Участниците дискутираха възможни източници на методическа и фактологична информация за новия учебен материал и разработваните в момента учебни помагала по История на изкуството и по-специално свързаните с обучение в сферата на модерното и съвременното изкуство. Лектор на срещата бе д-р Добрин Атанасов от Център за неформално образование и културна дейност „Алос“. Следващата тематична среща-семинар на заинтересованите преподаватели от училищата по изкуствата в България бе планирана да се проведе в Трявна в периода 10-15 юли 2013 г.