Проект „Улови културата“

Публикувано на

CaptureCulture_21Център Алос взе участие в международния проект „Улови културата“, организиран от  „Jugend- & Kulturprojekt e.V.“ по програма „Младежта в действие“ на ЕС. Проектът се проведе в Дрезден (Германия) в периода от 9 до 18 ноември 2013г.

Обучението събра заедно архитекти, фотографи, историци и видеомонтажисти от Франция, Германия, Италия, Хърватска, Турция, Гърция и България с цел провеждане на историческо, архитектурно и културно проучване на стари сгради, които са изоставени, но могат да се реновират и използват като културни центрове.

Провокирани от тази идея, отборите от всяка страна представиха своите проекти на сграда, която са проучили и разработили по иновативен начин. Участниците имаха възможност да обменят интеркултурни знания в смесени екипи и да разработят идентичен проект за изоставена сграда в Дрезден. Работата на екипите беше подпомагана от германския отбор, който допринесе за сплотяването на участниците и обмена на информация и идеи. Беше предвидено време за опознаване на местната култура и архитектурни особености.

Резултатите от проекта бяха представени в изложба в Дрезден.

снимки: