На живо

Публикувано на

„На живо“ е общото заглавие на два уъркшопа в областта на пърформанса, проведени последователно в художествените гимназии в Троян и Трявна. Мероприятията са част от програмата на проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Осъществяването им бе в периода 10 – 15 февруари в сградите на двете художествени училища. Участниците – ученици от гимназиите – бяха запознати първоначално с основните моменти от развитието на пърформанса като изразна форма в модерното и съвременното изкуство. Под формата на лекция, съпътствана с видео прожекция, бяха представени ключови артистични практики в областта. Подбраните примери включваха класически пърформанси от времето на футуризма флуксус и концептуаларта. Бяха засегнати и най-новите тенденции в развитието на тази изразна форма, в контекста на технологичното всеприсъствие и доминиращата дигитална епоха. Сред презентираните авторите се откроиха имената на класиците: Марина Абрамович, Улай, Вито Акончи, Ив Клайн, Йозеф Бойс, Херман Нич, Лори Андерсън, Ребека Хорн, Пина Бауш и др. В последвалите практически занимания, участниците получиха възможност сами да експериментират с телата си, като създават различни индивидуални и групови пространствени конфигурации. На базата на предварително заснето видео материали, те изведоха разнообразни форми на визуална комуникация между медийни образи и живо присъствие. Резултатите от работата бяха представени пред ученици и преподаватели от художествените гимназии под формата на общи пърформанси, които обединиха елементи от различните експерименти.

Видео Троян:

Видео Трявна:

снимки Троян:

снимки Трявна: