Някъде там

Публикувано на

„Някъде там“ е общата тема на два уъркшопа, проведени в Национална гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ гр. Троян. Мероприятията са сред поредните изяви на културно-образователната инициатива  „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. В нейните рамки, вече втора година екипът на  Център за неформално образование и културна дейност „Алос“ провежда теоретични и практически обучения в сферата на модерното и съвременното изкуство. Насоката на работа в настоящите занимания бе свързана със запознаване на ученици от художественото училище с актуалните форми на артистични интервенции в градската среда и с принципите на функциониране на художествения контекст.

Работата в първия уъркшоп започна с обширно въведение в най-изявените форми на уличното изкуство през последните три десетилетия. Чрез представяне на снимкови и видеоматериали участниците получиха представа за разнообразните практики на артисти от цял свят за художествени намеси в градското пространство. След това, младите артисти изведоха и реализираха на практика свои проекти за подобен тип намеси, по улиците на град Троян. Апликиране на фотографски фрагменти по улиците, поставяне на художествени обекти от цветни торби за отпадъци в коритото на река Осъм, както и ситуиране на керамични фрагменти на различни нетипични места в града бяха само част от реализираните художествени акции, които имаха за цел да провокират мисленето на жителите на Троян.

Във втория уъркшоп участниците се запознаха с основните компоненти на художествения контекст и механизмите на неговото функциониране. В рамките на обширно теоретично изложение, бъдещите артисти придобиха представа за взаимоотношенията и връзките между артисти, публики, критика, художествени и образователни институции и финансиращи организации. Бяха разяснени принципни въпроси за ролята на артиста в обществото, за кураторството и за механизмите на финансиране на изкуството в съвременната ситуация. Основно място бе отделено на подготовката на проекти към финансиращи организации и на създаването на рекламни стратегии за публичната реализация на културни продукти. Във втората част от обучението участниците изградиха съвместна стратегия с екипа на център „Алос“ за представяне на изложба с работи от предходни реализации по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Идеята на изложбата е да представи създаденото от възпитаниците на троянската художествена гимназия пред техните връстници от Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ в София. Откриването й ще се състои на 20 март (сряда) в изложбената зала на софийското приложно училище под името „Троянски кон“.

Проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“.

сними: