Художник – публика

Публикувано на

На 20 – 22 юни 2012 г. в Трявна и Габрово се проведе последната образователна стъпка по проект „Паралелни стъпки, паралелни пространства” за учебната 2011/2012 година.

Любен Кулелиев и Добрин Атанасов запознаха учениците от НГПИ „Тревненска школа” в рамките на уъркшоп „Художник – публика” с основните принципи на функциониране на художествения контекст. Участниците получиха и практически познания за организацията и реализирането на художествена изява в публичното пространство. За целта те бяха въвлечени в подготовката, подреждането и публичното представяне на изложбата „8 лесни стъпки“, която се случи в рамките на фестивала „Локация Център“ в габровската художествена галерия „Орловска 10“. Изложбата представи художествени произведения на учениците от тревненската гимназия, снимков и видеоматериал от творческия процес и резултатите от работата на педагогическия екип на Център Алос и участниците в реализираните обучителни модули. Представените осем уъркшопа изграждат един цялостен цикъл от обучения, свързани със запознаване с актуални за ХХ и XXI век форми на художествен изказ.

Като съпътстваща изява, за откриването на изложбата възпитаниците на тревненското художествено училище построиха мащабна инсталация за художествено овладяване на пространството срещу входа на галерията. Гостите на изложбата бяха въвлечени в игра и интеракция с подвижните елементи на произведението.

Новини от Север.бг