КЕВИС ’23

Публикувано на

От 16 до 22 юли 2023 г. се проведе осмото издание на Международния симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „Кевис“. Инициативата се организира от 2015 г. и обединява визуални артисти, готови да експериментират в природната среда. Симпозиумът се провежда на територията на Регионален етнографски музей на открито „Етър“ край Габрово. Целта му е да създаде пресечни точки между съвременното изкуство,  природните дадености и местните занаятчийски традиции, свързани с използването на силата на водата. Във фокуса е поставена река Сивек, която пресича „Етър“-а и в чието корито се реализират голяма част от произведенията.

Темата на тазгодишния симпозиум е „Надолу по вълшебната река“. Тя цитира заглавието на безсмъртната книга с приказки на Едуард Успенски, останали в съзнанието на мнозина, от времето когато са били деца. 

В изявата участват 12 художници от България и Германия. Традиционно, сред авторите има силно академично присъствие, като в настоящото изданието са включени преподаватели и докторанти от катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Наред с тях участват и съвсем млади артисти, които тепърва стартират творческия си път. 

Асистенти в работа на авторите са ученици от Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, гр. Трявна и студенти от специалност „Изобразително изкуство“ на Софийския университет. В рамките на симпозиума 11 студентите реализират своята учебна творческа практика. По този начин се осъществява и една от основните идеи на инициативата, за търсене на приемственост между различните поколения художници.

В симпозиума участваха следните втори:

Проф. д-р Анна Цоловска е родена в София. Завършила е Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“, гр. София в специалност „Металопластика“. Има магистърска степен от Националната художествена академия в специалност „Графика“. Доктор е в област „Философия на модерното изкуство“ към секция „Естетика“ на Институт за философски изследвания на БАН (Институт по философия и социология – БАН) и професор към катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Печелила е конкурс и стипендия на ÖEAD за изследване в област „Философия на модерното изкуство“ в Института по Философия към Виенския Университет (1998) и конкурс за творчески престой в ателиетата на „Cité Internationale des Arts“ в Париж, Франция (2018). 

До момента Анна Цоловска е реализирала значителен брой индивидуални изяви и е взела участие в повече от 100 съвместни изложби в България, Австрия, Чехия, Унгария, Сърбия, Тайван, Полша, Беларус, Финландия и Япония.

Доц. д-р Добрин Атанасов е художник, роден в Габрово, с творчески изяви в редица европейски страни. Завършил е дърворезба в тревненската художествена гимназия и „Педагогика на изобразителното изкуство“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е доцент в същия университет където преподава дисциплини, свързани със съвременното изкуство и графичния дизайн. Доктор е по методика на обучението по изобразително изкуство. Членува в сдружение „Изкуство в действие“ и е учредител и зам.-председател на сдружение Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Организатор и участник е в голям брой инициативи с художествена и образователна насоченост в България, Германия, Холандия, Италия, Полша, Чехия, Словакия, Естония, Сърбия и други страни. Ръководител на творчески ателиета и уъркшопи в редица проекти в сферата на изкуството и неформалното образование. Той е сред създателите на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Гл. ас. д-р Любен Кулелиев е роден 1981 г. в София. Завършил е „Художествена обработка на метали“ в Средно художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“ и бакалавърска и магистърска степен в специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. защитава докторат по методика на обучението по изобразително изкуство. Понастоящем е главен асистент в катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Преподава редица дисциплини в областта на съвременното изкуство и новите медии. Като художник има авторски реализации в Германия, Италия, Испания, Румъния, Чехия, Словакия, Естония и България. Ръководител на уъркшопи, свързани с изкуство, в рамките на голям брой международни и регионални проекти по програми в областта на неформалното образование. Участник и организатор на редица международни проекти в сферата на образованието и културата. Работи със сдружение „Изкуство в действие“. От 2003 г. е учредител и председател на сдружение Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. Той е един от създателите на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Гл. ас. д-р Николета Иванова-Стоимирова е родена в град София. През 2008 г. завършва Средно художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“ (сега НГПИ), специалност „Художествена обработка на метал“, а след това продължава художественото си образование в Национална художествена академия, специалност „Метал“, където през 2018 г. придобива о.н.с. „Доктор“. През 2019 г. става част от екипа на катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като асистент по „Скулптура и художествени конструкции“. В момента е главен асистент в същото направление.

Работи главно в областта на пластичните изкуства, като от завършването си на магистратура през 2014 г. до сега участва в над 70 общи и колективни изложби в страната и чужбина, а през 2019 г. създава творби за две самостоятелни изложби. Последните две години развива интерес в областта на графиката, като създава произведения, които участват и в журирани графични изложби. Участва в симпозиуми по скулптура, уъркшопи, фестивали, конкурси, конгреси и др. в България и извън нея. Получава награди, отличия и номинации в национални, международни или изцяло чуждестранни форуми за изкуство. Има работи в частни колекции и музейни сбирки.

Ас. д-р Майа Антова – Майото е интердисциплинарен художник. Работи в полето на артистичния пърформанс, инсталациите и компютърно генерираните изображения. През годините разглежда темата за човек и технологиите. Как си влияят и взаимодействат. Заиграва се с пластовете, които се наслагват на духовното и биологичното ни тяло. Вълнува се от водата и как тя ни въздейства. Има множество изяви и участия в страната и чужбина.

Зам.-председател е на сдружение „Изкуство в действие“ – независима организация на автори, работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката. Учредител на Сдружение „Център за учене чрез преживяване“ и член в „секция 13“ на СБХ.

Доктор е по Методика на обучението по изобразително изкуство и  асистент в катедра „Визуални изкуства“ към СУ „Св. Климент Охридски“. 

Ас. д-р Марина Стоянова е родена 1988 г. в Габрово. Завършила е магистърска степен в специалност „Дигитални изкуства“ на Национална художествена академия и бакалавърска степен в специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2021 г. защитава докторат по методика на обучението по изобразително изкуство. Понастоящем е асистент в катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Тя работи и се изявява в областта на съвременното изкуство и новите медии. Участва в редица събития в сферата на неформалното образование, свързани с изкуство.

Марина Александрова е визуален артист, който работи в различни области – живопис, рисунка, графика, инсталация, лендарт. Вълнуват я разнообразни форми, материали и изразни средства. Често експериментира и включва в творбите си намерени обекти. Участва в групови изложби, международни проекти и уъркшопи в страната и Европа. 

Понастоящем е хоноруван асистент в катедра Визуални изкуства на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по Рекламен дизайн и бакалавър по Педагогика на изобразителното изкуство в катедра „Изобразително изкуство“ на същия университет. Изследовател е в областта на художественото образование, игровите форми и игровизацията. Член на Управителния съвет на сдружение „Изкуство в действие“.

Ефросина Стойчева (родена във Варна) е художник с интереси в областта на концептуалното изкуство, фотографията, колажа и арт терапията. Завършила е Педагогика на изобразителното изкуство в Софийския университет „Св. Климент Охридски“  и Арт терапия в Нов български университет. Член е на сдружение „Изкуство в действие“.

Понастощем се занимава с дизайн, издателска дейности и уеб администриране. 

Има редица участия в общи изложби и фестивали. Организира творчески ателиета с деца и големи в сферата на неформалното образование, както и експериментира с  мултидисциплинарни подходи. Следва и изучава образователен модел: „Изkуство, носещo радост“ -@Be ArtJoy. В момента е редовен докторант към катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет.

Десислава Цонева е родена през 1980 г. в Габрово. Завършила е Филмова и телевизионна режисура в Югозападния университет в Благоевград и специализирала културен мениджмънт в Германия. Била е културен мениджър на фондация „Роберт Бош“. Активен и деен сътрудник и автор в сдружение „Изкуство в действие“ и член на управителния съвет на Център за неформално образование и културна дейност АЛОС. От 2007 живее и твори по-активно в Дрезден, Германия. През 2012 сформира и дуото за пърформанс и видеоарт „Avoid being sweet“, съвместно с визуалния артист Олга Йочева. Участник и организатор е на изложби, фестивали, пленери най-вече в България и Германия, но има изяви и в Чехия, Белгия, Норвегия, Унгария, Румъния и др. 

Томас Хехт е роден през 1979 г. в Дрезден, Германия. От ранна възраст се занимава с рисуване и музика, а по-късно учи архитектура в Берлин. Работил е като фотограф в Панама. Понастоящем е художник на свободна практика. Изявява се в сферите на живописта, скулптурата и художествените занаяти. Създава уникати от масивно дърво. Работи и в областта на реставрацията, като възстановява фасади на здания с историческа стойност. Негови произведения са собственост на много частни колекции. Има изяви и участия в симпозиуми и арт форуми в Германия, Панама и Мексико а от 2011 и в България. От 2018 г. реализира съвместни творчески проекти с Десислава Цонева.

Станимир Веселинов е роден 2002 г. в Габрово. Завършва НГПИ „Тревненска школа“, специалност дърворезба, а понастоящем е студент в Националната художествена академия в същата специалност. Участва през 2021 г. и 2022 г. като доброволец в симпозиума „Кевис“. През 2022 г. участва като асистент в международен симпозиум  „ART-Nature“ в с. Габровци и като доброволец във Филмов фестивал „Quarantine“ във Варна. Участва в редица ученически, младежки и общи конкурси и изложби в Габрово, Трявна, Велико Търново и София.

Никола Михов е роден през 2002 във Велико Търново. Завършва иконопис в НГПИ „Тревненска школа“ през 2021. В момента е студент в специалност „Метал“ на Националната художествена академия в София. Работи в областта на скулптурата, колажа и лендарта. Участва в редица изложби, пленери и симпозиуми. През 2022 е представител на България в Международния артпроект „Wall of Freedom & Energy” в Прага, като проектът има последващи представяния в Брюксел, Париж и Страсбург.

Доброволци и асистенти на авторите в изграждането на творбите им са Никол Владимирова, Иван С. Иванов, Иван И. Иванов, Диан Борисов, Пламена Гичева, Вера Тачева, Надежда Чаушева, Вая Ежова, Даниела Трачева, Мирослава Петкова, Яна Цветанова, Ния Иванова, Ивета Велешка, Мартин Петров, Кристиaн Кралев.

Организатори на Международния симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „Кевис“ са Център за неформално образование и културна дейност АЛОС и РЕМО „Етър“. Традиционни партньори са катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образование и изкуствата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и сдружение „Изкуство в действие“.

Симпозиумът се осъществява с подкрепата на „Загорка“ АД и Фабрика за макаронени изделия ВАС – Габрово.