Непознатият друг близо до теб, Vol 2

Публикувано на

„Непознатият друг близо до теб“ – проектът на АЛОС за документиране и популяризиране на алевийските песни и танци, вече е във втори етап. Екипът проучва този път селища в Северна България. През ноември 2021 бяха записани алевийски изпълнители от селата Севар и Преславци, а също така бяха заснети култовите обекти Демир баба текке до с. Свещари и тюрбето на Дениз Али баба при с. Варненци. Благодарни сме на Мехмед Кенаров и Галина Асенова, секретари на читалищата в с. Севар и с. Преславци, както и на Емилия Германова – директор на музея в Исперих, за оказаното съдействие!

Междувременно виртуалният тур с алевийски песни и танци от Източните Родопи беше презентиран на две международни онлайн конференции. По време на симпозиумите „Music, Religion, and Spirituality“ (26-28 август 2021), организиран от Department of Musicology на University of Ljubljana, Словения, и на First International Rast Musicology Symposium (3-5 декември 2021) с организатори Rast Musicology Journal (Istanbul, Turkey).

Иновативният културен продукт беше посрещнат с интерес от аудитория от пет континента.

Снимките в България продължават. Очаквайте скоро представяне на създадения виртуален тур. Инициативата се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.