Съвременно изкуство в образованието

Публикувано на

DSC_3574Между 14 и 16 юли център Алос реализира обучителен семинар за преподаватели в сферата на визуалните изкуства, насочен към запознаване с основни направления, форми и художествени практики от модерното и съвременното изкуство. Семинарът бе свързан с въвеждане в принципите на методическата система „Паралелни стъпки, паралелни пространства“, изведена като резултат от дейностите по едноименния проект в областта на художественото образование. Обучението на преподаватели представлява завършващ етап на цялостния цикъл на проекта в периода 2011/2013 г., в който бяха изведени учебни модули свързани с лендарт, улични изкуства, художествени инсталации и конструкции, светлинно и кинетично изкуство, фотография, видео арт, пърформанс и принципи на функциониране на художествения контекст. В семинара участваха преподаватели от художествени гимназии, общообразователни училища, представители на академичната общност и Министерство на културата. Срещата бе проведена в Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ гр. Трявна.

Наред с представянето на системата бяха обсъдени и дискутирани и промените в учебната програма по История на изкуството в училищата по изкуствата към Министерство на културата. Водещият момент в настъпилите промени е свързан с детайлното разглеждане на изкуството на целия XX век.

В рамките на семинара бе обсъдена необходимостта от постоянен обмен на информация сред работещите в сферата на художественото образование. За целта Център Алос се ангажира със създаване и администриране на интернет форум, в който преподаватели да могат да споделят своя опит.

Водещи на семинара бяха:

д-р Добрин Атанасов

Любен Кулелиев

Ралица Базайтова, модератор на дискусия за промените в учебната програма по история на изкуството в училищата по изкуствата към Министерство на културата

Участници в семинара:

доц. д-р Галина Лардева

Йорданка Манева – Национално училище по изкуствата „Добри Христов”, Варна;

Валентин Христов – Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков”,  Плевен;

Виргиния Пенчева, Златка Стойкова – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, Русе;

Веселин Дамянов – Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, София;

Илиян Илиев – Национална гимназия за приложни изкуства „Проф.Венко Колев”, Троян;

Димитър Къркеланов – Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив;

Диана Папазова – Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов”, Пловдив;

Стефка Кунчева – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“, Сливен;

Петър  Петров – СОУ „Панайот Волов”, гр. Бяла;

Мила Златева – 112 Основно училище „Стоян Заимов”, София;

Ива Съйкова – Сдружение „Артерия“, Габрово;

Гост на семинара беше и изкуствоведа Димитър Грозданов

снимки: