Всичко от категория: Проекти

Инициатива „Зелен Дунав 2007 – Крайдунавски традиции“

Инициативата „Зелен Дунав“, цели да мотивира хората от Подунавието да ценят и опазват природните и културни богатства на поречието. Това е дългосрочна международна инициатива, в рамките на която държавите от дунавския басейн празнуват Денят на Дунав (29 юни) с различни обществени акции, изяви и тържества…. Продължение »

 

Свободното време и здравето в селските райони

Проектът „Свободното време и здравето в селските райони“ е младежки културен обмен между Испания и България. Проведе се между 4 и 12 декември 2006 г. в Серрадия, централна Испания. Тематичната насока бе свързана с дейности за предотвратяване на алкохолна и наркотични зависимости…. Продължение »

 

Изкуството – универсален език за общуване

В София, между 13 и 16 април 2006 г., се реализира партньорска среща между лидерите на различни европейски организации, работещи в сферата на младежките дейности и изкуството. Основната цел бе създаването на нови трайни работни контакти между младежки групи от различни части на Европа, като акцентът бе поставен върху неформалното образование чрез изкуство…. Продължение »

 

Да разчупим стереотипите – да бъдеш или да не бъдеш европеец

В периода от 25 март до 3 април 2005 г. в гр. Котла Ярве, Естония, младежи от Холандия, Италия, Естония, Литва, Румъния, България се събраха, за да обсъдят стереотипите, предизвикани от дилемата „Да бъдеш или не европеец“. Проектът е свързан с разширяването на Европейския съюз…. Продължение »

 

Проект „Абсурдът в ежедневието“ – Международен младежки обмен

В периода 14 – 24 ноември 2003 г. в Букурещ, Румъния се събраха младежи от България, Румъния, Испания, Германия и Литва, за да обсъждат абсурдните ситуации, в които можем да попаднем в ежедневния си живот. Проектът цели да представи различни гледни точки на абсурдите, които съпътстват динамичното младежко ежедневие, пресъздадени чрез средствата на изкуството…. Продължение »