Семинар за преподаватели – част 4

Публикувано на

В рамките на Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ Център АЛОС организира поредната четвърта част на обучение за преподаватели по история на изкуството от училищата по изкуствата към Министерството на културата. Идеята на поредицата подобни обучения е да се актуализират знанията и компетенциите на преподаващите тази дисциплина, като в поредица от семинари се разгледат основните етапи от историята на изкуството, в обратен ред – от съвремието до древните корени на изкуството. За целта като лектори се канят водещите специалисти в страната. В случая лектори на семинара бяха проф. д. изк. Чавдар Попов и доц. д-р Бойка Доневска от Националната художествена академия.

Осъществяването на семинара бе между 23 и 25 февруари 2018 г. в Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“.

Акцентът на настоящото издание бе върху българското изкуство. Разглеждания период бе от Националното възраждане до края на Втората световна война. В отделни теми бяха засегнати религиозното и светското изкуство на Българското Възраждане; художествения живот в България в първите десетилетия след Освобождението и през първите четири десетилетия на ХХ век. Специално внимание бе обърнато на художествения контекст на периода и на различните дружества на художниците от това време. Бяха проследени и различните етапи на навлизане на модерните течения в българския художествен живот, както и локалните особености и процеси в развитието на изобразителното изкуство.

Наред със семинара се проведе и работна дискусия за обхвата на обучението по история на изкуството в училищата към Министерството на културата. Обсъдиха се и различните насоки, необходимости и възможности за повишаване на квалификацията на преподавателите в тях.

Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ се реализира с подкрепата на Фондация Америка за България.