Пленер „Солта на живота“

Публикувано на

От 26 до 29 април Център АЛОС организира пленер за лендарт на Атанасовското езеро в Бургас. Конкретното място на реализацията бе Пътеката на съблеклюна.

За участници в пленера бяха поканени ученици от специалности „Сценичен костюм“ и „Рекламна графика“ от Национално училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. Под ръководството на Добрин Атанасов, Любен Кулелиев – артпедагози от Център АЛОС, и Калоян Минчев – техен асистент, младите художници изработиха мащабни художествени конструкции, които инсталираха в непосредствена близост до популярната сред еколозите Пътека на съблеклюна. Бяха използвани намерени намясто природни материали като клони и тръстика. Също така, с помощта на донесени от бургаските солници стари дъски, деформирани и разядени от солената вода, водещите на инициативата създадоха скулптурен обект под формата на огромно яйце. Идеята му е, освен като произведение на изкуството,  да служи и като артистично укритие за наблюдение на птиците, в което посетителите могат да влязат и да се прикрият.

Пленерът е част от по-голяма инициатива, наречена „Солта на живота“, на екологичните организации Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружествено за защита на птиците. Целта е опазване на крайбрежната лагуна в Специално защитена зона Атанасовско езеро и  повишаване на привлекателността и информираността за мястото.

Работата с ученици на Център АЛОС се осъществява като част от Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Освен в сферата на лендарта, платформата предлага обучения в области като художествени инсталации, кинетично и интерактивно изкуство, дигитална фотография, видео, пърформанс, художествен контекст. Основният и приоритет е работата с ученици и преподаватели от училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Образователната платформа за съвременно изкуства „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ се реализира от Център АЛОС с подкрепата на Фондация Америка за България.

Снимки: