Студентски стаж 2017

Стажантска програма

Общо шест студента от НБУ и НХА завършиха успешно тримесечната стажантска програма на Център Алос към проект „Студентски практики“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МОН. Стажантите се включиха в организирането на реални събития и уъркшоп дейности от програмата на Център Алос. В първия етап от обучението, стажантите се запознаха с различните дейности и текущи проекти на Алос, придобиха знания и умения за работа с архивни бази данни, практическо обучение за обработка на визуални материали с графичен софтуер, умения за представяне пред бъдещи работодатели и комуникация с партньори. Освен практическо обучение в реална работна среда, стажантите се включиха и в процеса на идейно изграждане на проекти за предстоящи уъркшоп дейности. Като най-активно застъпени дейности в програмата на стажантите бе участието им в проектите „Сектор Арт“ и „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Всички стажанти преминаха през обучение за „Функциониране на художествен контекст“ и приложиха на практика наученото при организирането и реализация на редица събития. Включиха се активно в подготовката на изложба по повод петата годишнина на образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ в Галерия Етюд; участваха в уъркшоп за Рисуване със светлина за Часа на Земята, както и в организирането на изложба „Тревненска школа“ в ONE Gallery в София. В процеса на работа стажантите обогатиха своите знания в сферата на съвременното изкуство, неформалното образование и работата в НПО сектора. Заданията, предвидени в  програма бяха планирани като индивидуални и групови с цел развиване на умения за работа в екип и добра комуникативност.