Семинар за преподаватели – част 3

Публикувано на

Център АЛОС реализира поредния трети етап от обучения на преподаватели по история на изкуството от училищата по изкуствата към Министерството на културата. Мероприятието е в рамките на Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“. Осъществяването му бе в периода 10 – 12 ноември 2017 г., като в него взеха участие представители на повечето от специализираните художествени училища в страната. Традиционен домакин бе художествената гимназия в Трявна.

Лектори на семинара бяха проф. д. изк. Чавдар Попов и доц. д-р Бойка Доневска от катедра Изкуствознание на Националната художествена академия. Обхватът на засегнатите теми бе насочен към първата половина на ХХ век. Бяха разгледани основните предпоставки за развитие и характеристики на модерното изкуство. Специално внимание бе отделено на отделните художествени течения от началото на модернизма и Ранния европейски авангард. В поредицата лекциите, съпътствани с богат визуален материал, бяха разяснени особеностите на художествени явления като импресионизум, постимпресионизъм, символизъм, сецесион , фовизъм, експресионизъм, футуризъм, кубизъм, конструктивизъм, абстракционизъм, дадаизъм, сюрреализъм. Специално внимание бе обърнато и на художниците от Парижката школа.

Наред със обучението бе разгледано и съдържанието на Държавните изпитни програми за придобиване на професионална квалификация в професиите художник и дизайнер. Бе отделено време и за подготовка и унифициране на визуални материали по История на изкуството за обезпечаване на учебния процес в училищата по изкуствата и културата към МК.

Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“ се реализира с подкрепата на Фондация Америка за България.

Снимки: