Семинар за преподаватели 2017 – част 2

Публикувано на

Втори етап на семинара за преподаватели по История на изкуството от училищата по изкуствата и културата за 2017 г. бе проведен от Център АЛОС в тревненската художествена гимназия. Реализацията се осъществи между 10 и 12 март и отново бе в рамките на платформата „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.

Лектори на семинара бяха проф. д. изк. Чавдар Попов и доц. д-р Бойка Доневска от Националната художествена академия, и проф. д-р Орлин Дворянов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В обхвата на обучението влязоха теми свързани с посоките на развитието на живописта и скулптурата след Втората световна война; разглеждане на основни направления в световното изкуство от втората половина на ХХ век като абстрактен експресионизъм, попарт, арте повера, минимализъм, неоекспресионизъм, трансавангард, фотореализъм и др.; характеристиките на тоталитарното изкуство; развитието на българското изкуство през втората половина на ХХ век и появата на първите концептуални (неконвенционални) форми в България.

В рамките на мероприятието се проведе и обсъждане на съдържанието на Държавните изпитни програми за придобиване на професионална квалификация в професиите художник и дизайнер. Бе отделено и специално внимание на подготовката и унифицирането на визуални материали по История на изкуството за обезпечаване на учебния процес в училищата по изкуствата и културата към Министерството на културата.

Снимки